משלוחים חינם בקנייה מעל 200 ש"ח

תקנון האתר:

 ברוכים הבאים לאתר "פיצפונים" (להלן: "האתר"), חברת פצפונים (להלן: "החברה"). האתר הינו אתר סחר אלקטרוני המציע למכירה מגוון רחב של מוצרים לתינוק ולאם (להלן: "המוצרים"). מטרתנו היא להעמיד לרשות לקוחותינו מגוון מוצרים לרכישה בצורה קלה ונוחה ובמחירים אטרקטיביים.

 

 1. 1כללי

1.1. כל פעולה באתר זה כפופה לאמור בתקנון להלן ומהווה הסכמה לנהוג על פיו. כל הרשום בתקנון זה מחייב הן את הלקוח והן את חברת פצפונים

1.2. . רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת החברה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון ובין האמור במקום אחר (להלן: "המקור האחר"), יגבר האמור בתקנון זה, אף אם הוא מוקדם למקור האחר, אם מוזכר התקנון במקור האחר ואף אם המקור האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי- כל זאת רק אם וככל שאין במקור האחר כדי להרחיב את זכויות החברה ו/או האתר ו/או אין במקור האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות החברה ו/או האתר.

1.3. כל המבצע פעולה באתר חזקה עליו כי קרא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג ובאופן בלתי חוזר, את כל האמור בו.

1.4. האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים הכוונה גם ללשון יחיד ולהפך.

1.5 ביצוע רכישה באתר מהווה הסכמה לכל סעיפי התקנון. במידה ואינך מסכים לתקנון, אל תבצע רכישה באתר.

1.6. החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות תקנון זה ללא הודעה מוקדמת.

1.7. כל משתמש ראשי להשתמש בהליך המכירה בכפוף למילוי התנאים המפורטים להלן:

1.7.1 המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות . במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס .

1.7.2 המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות האשראי.

1.7.3 המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד הרשום כדין בישראל.

1.7.4 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

1.8. האתר ו/או בעליו ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה למבצע הפעולה, במקרים אלה, יושב הכסף ששולם על ידי הצרכנים במלואו.

1.8.1    על אף האמור לעיל, רשאית הנהלת האתר שלא לאפשר לאדם את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הנמקה ומתן הודעה מוקדמת.

1.8.2      מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יובהר כי אי מתן האפשרות לעשות שימוש באתר יעשה בדרך כלל מסיבות של אמצעי אשראי שאינו תקף, מסירת פרטים שגויים, פגיעה בחברה ו/או באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר.

1.9. האתר לא יהא אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

1.10. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעמו.

 

 1. חשבון משתמש

2.1. הקנייה באתר בטוחה ביותר ועומדת בכל הסטנדרטים המחמירים של חברות האשראי לאבטחת מידע באינטרנט.

2.2. האתר מאובטח בטכנולוגית SSL שיתופי בקידוד של 128 ביט – פרוטוקול הצפנה הנדרש על ידי חברות האשראי – פרוטוקול זה שומר על פרטיך מאובטחים במהלך כל תהליך הרכישה.

2.3. האתר מתחייב לשמור בסודיות את פרטי המשתמשים שנרשמו למערכת.  האתר מתחייב שלא לעשות שום שימוש לרעה בפרטים אלו.

2.4. פרטי האשראי אינם נשמרים במערכת.

2.5. האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו אינם אחראים לפעולות חדירה לאתר ע"י גורמים עוינים וגניבת פרטים ע"י גורמים עוינים.

2.6. האתר רשאי להתקין קבצי עוגיות במחשבי המשתמשים.

2.7. האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו יעביר את פרטי המשתמש לבקשת כל גורם חוקי עפ"י כל דין.

2.8 הגולש מאשר להנהלת האתר לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות הגולש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון או נספחיו.

 

 1. ביצוע הזמנה

3.1. בתהליך הרכישה הראשונית באתר, יש להזין פרטים מלאים. לאחר מכן, בעת ביצוע רכישה עתידית, תזוהה לפי שם משתמש וסיסמה בלבד.

3.2. כדי שהרכישה תצא לפועל והמוצר אכן יגיע אלייך, עלייך לוודא שהפרטים האישיים שהזנת מעודכנים. אם הפרטים אינם מעודכנים, עלייך לעדכנם.

3.3. לאחר ביצוע הרכישה יישלח אלייך דוא"ל שבו תצטרך לאשר שפרטי ההזמנה נקלטו והם נכונים.

3.4. האתר ו/או בעליו שומרים לעצמם את הזכות לבטל עסקה בכל עת, במידה ואירעו אחד או יותר מאירועים/נסיבות שלהלן:
3.4.1. אם אירעה טעות טכנית חמורה במערכת האתר.
3.4.2. אם אירעה טעות אנוש חמורה במערכת האתר.
3.4.3. אם אירע אירוע חריג המונע את פעילותו השגרתית של האתר.
3.4.4. אם בוצעה חדירה או פעילות לא חוקית כלשהי באתר.

3.5. המוצר יסופק בתנאי שהוא נמצא במלאי אצל הספק בין אם בארץ או בחו"ל, בתנאי שברשותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסליקתו בישראל ושחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה.

3.6. אם מוצר שהזמנת אזל מהמלאי למרות שהינו מופיע באתר ו/או שחברת האשראי לא אישרה את החיוב של המוצר, האתר לא יהיה מחויב לספק את המוצר. תישלח אלייך הודעה בדוא"ל על כך וכרטיס האשראי לא יחויב. במידה והתבצע חיוב, יתבצע זיכוי כנגד על כל סכום החיוב.

3.7. האתר שומר לעצמו את הזכות להימנע ממתן שירות כאשר ישנה הפרה של התקנון.

3.8. במידה ולא קיבלת אישור על קליטת ההזמנה בתוך יומיים מביצועה פנה אלינו בדוא"ל:

3.9. במידה ומסרת פרטים שגויים, האתר אינו מחויב לכך שהמוצר יגיע ליעדו. במידה וחזר המוצר לשולח עקב הזנת פרטים שגויים, יחויב הנמען בגין דמי משלוח גם אם בפרטי העסקה צוין שדמי המשלוח הם ללא חיוב ו/או בעלות אפס ו/או כלולים במחיר המוצר.

3.10. האתר ראשי לגבות דמי משלוח על כל המשלוח שחזר בהתראת "לא נדרש" ו/או  התחיל בהליכי כשם המוצר הוחזר , לרבות גביית דמי ביטול על סך 5% או 100 ₪ הנמוך מבניהם.

3.11 רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר ממשרדי האתר אם הוא מעוניין בכך.

3.12. במידה והתבצע חיוב שגוי אנא הודע לנו על כך בדוא"ל הנ"ל ואנו ניצור קשר למתן זיכוי.

3.13 בכל מקרה של בקשה של ביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית , שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא למשרדי האתר.

3.14. הרשמתך למערכת האתר מהווה הסכמה לקבלת דוא"ל האתר שמטרתו לעודד רכישת מוצרים ו/או שירותים אשר עשויים לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיוצ"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנך רשאי בכל עת להודיע לנו בכתובת הדוא"ל הנ"ל על רצונך להסיר את עצמך מרשימת הדיוור של האתר.

 

 1. מדיניות אספקת מוצרים

4.1. זמן אספקת המוצרים יחושב על פי ימי העסקים ראשון עד חמישי ואינו כולל את שישי, שבת, ערבי וימי חג.

4.2. חלק מהמוצרים נשלחים ישירות ממחסני היצרן/ספק בין אם בארץ או בחו"ל וזמן אספקת המוצרים עלול להיות לפי זמן האספקה המקסימאלי המצוין בעמוד המוצר.

4.3. במידה ולא התקבל המוצר בפרק הזמן המצוין בעמוד המוצר, עליך להודיע לנו על כך בדוא"ל הנ"ל.

4.4. האתר אינו אחראי לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתו (תקלות במחשב, השבתות בשירותי הדואר בארץ או בחו"ל וכו').

4.5. במקרה של איחור באספקת המוצר, תינתן לך האפשרות לבחור בין המתנה לקבלת המוצר או ביטול העסקה וקבלת מלוא הכסף חזרה. במידה והמוצר כבר נשלח והעדפת לבטל את העסקה, תזוכה אך ורק לאחר החזרת המוצר חזרה למשרדי האתר.

 

 1. מחירים

5.1. המחירים באתר כוללים מע"מ. האתר יכול לשנות את המחירים ללא הודעה מראש ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

5.2. המחיר הסופי שיחויב הינו המחיר המופיע באישור ההזמנה המתקבלת ע"י האתר.

 

 1. תשלום

6.1. התשלום באתר מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי או באמצעות העברת ביט.
פרטי כרטיס האשראי מועברים באופן מוצפן לחברת הסליקה לצורך חיוב, פרטי האשראי לא נשמרים בשום שלב בשרת האתר שלנו.
6.2 התשלום מתבצע באמצעות הפנייתך לאתרים אלו לצורך חיוב מוצפן ומאובטח, ולאחר סיום התשלום תועבר שוב לאתר שלנו לצורך סיום הרכישה.
6.3 בדפים בהם תדרשו להזין פרטי כרטיס אשראי יופיע סימן של מנעול צהוב המאשר כי החיבור בדף זה מוצפן ומאובטח בטכנולוגיית SSL.

 

 1. מדיניות ביטולים והחזרות

7.1. ביטול העסקה – תוכל לבטל את העסקה/הרכישה בדרכים הקבועות בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, ותקנות על פיו. לאחר ביצוע הביטול כדין, כל סכום העסקה/הרכישה אשר שולם והתקבל בפועל ע"י האתר, יוחזר לך, בניכוי 5% או 100 ₪, דמי ביטול, לפי הנמוך מבניהם. באופן כללי, ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנת הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 2010, אפשרויות הביטול הינן כדלהלן:

א. ברכישה של מוצר, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.

ב. ברכישה של שירות, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.

ג. בוטלה העסקה כדין, האתר יחזיר לרוכש את הסכום אותו שילם בפועל, אך בניכוי דמי ביטול, כאמור בחוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה).

7.2. ביטול העסקה יעשה טלפונית או באמצעות פקס או באמצעות הדואר האלקטרוני.

7.3. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע, לא יהא חיוב בדמי ביטול כלשהם. במידה וסופק המוצר – תתבקש להחזירו למשרדי האתר על חשבונך.

7.4. במקרה של ביטול עסקה, יחזיר האתר לרוכש את מחיר המוצר ששולם ללא דמי המשלוח. במקרה שבו מצוין בדף המוצר שדמי המשלוח כלולים במחיר המוצר ו/או ללא חיוב ו/או בעלות אפס, יחייב האתר את הרוכש בדמי המשלוח או לחילופין יקזז מסכום הרכישה את דמי המשלוח וזאת בכפוף לתעריף של דואר ישראל.

7.5. יובהר ויודגש: ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב למשרדי החברה באריזתו המקורית חדש, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או שלא בוצע שימוש במוצר ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. משלוח ו/או כל עלות ו/או הוצאה, במידה וישנה כזו, הנובעת מהחזרת המוצר לאתר או לספק, תחול על חשבון הרוכש בלבד.

7.6. במידה והמוצר לא הוחזר באריזתו החדשה והמקורית ועם כל מרכיבי המוצר והאריזה, לא יתקבל החזרת המוצר ועל הרוכש תהיה האחריות לקבל את המוצר חזרה.

 

 1. שונות

8.1. בעת הרישום הנך מסכים (אלא אם ציינת אחרת) לקבלת מיילים מהאתר. באם אינך מעוניין בקבלת המיילים כאמור, יש באפשרותך להסיר את עצמך מרשימת הדיוור/התפוצה ע"י העברת בקשה לכתובת הדואר האלקטרוני של האתר:

או לחילופין ללחוץ על האפשרות להסרה מרשימת הדיוור/התפוצה בתחתית המייל.

8.2. האתר ישלח מייל מעת לעת למשתמשי האתר עם מידע על מוצרים חדשים ו/או הטבות ומבצעים, אם הגולש/המשתמש הרשום לא ביטל אפשרות לקבלת מיילים אלו (ניוזלטר).

8.3. האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו רשאים להפסיק את השירותים המוצעים ע"י האתר בכל עת.

8.4 אין כפל הטבות/ מתנות באתר- הטבה הניתנת באתר היה חד פעמית. כמו כן, לא ניתן לבצע שימוש בכמה הטבות/מתנות שונות באתר לאותו לקוח.

 

 1. זכויות יוצרים וסימני מסחר

9.2. כל הנמצא באתר זה, הוא רכושה הבלעדי של החברה.

9.2. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט.

9.3. כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

9.4. אתר זה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.

9.5. החברה הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.

9.6. אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

 

 1. הדין החל ומקום השיפוט

10.1. הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.

10.2. בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז מרכז הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

 

 1. אחריות

11.1 ככלל, האחריות על כל המוצרים ניתנת על-ידי היצרנים מהם הם הוזמנו. במידה והמוצר מגיע פגום, יישלח אליך מוצר חלופי בהתאם לכתוב בתקנון, ובחלק מהמקרים יתוקן המוצר במחסן היצרן וישלח אלייך בחזרה.
לצורך הבהרה, האחריות אינה תקפה במקרה של שימוש ו/או אחסון לקוי או נזק שנגרם למכשיר.

תפריט - מוצרים מעוצבים לתינוקות